Bitumen 80-100

Bitumen 80-100

قیر گرید 80/100 یک قیر استاندار از نوع قیرهای نفوذی است که معمولاً به عنوان قیر گرید جاده ای شناخته می شود و برای راه سازی و ساخت آسفالت و روکش جاده خواص فوق العاده ای دارد. این نوع قیر به طور عمده در ساخت مخلوط آسفالت گرم استفاده می گردد. قیرهای درجه نفوذی مانند قیر 80/100 قیرهای نفتی هستند که از تقطیر نفت خام بدست می آیند. در اصل این نوع قیر از ته مانده برج تقطیر تهیه می کنند. قیرهای نوع نفوذی بر اساس مقدار نفوذ و درجه نرمی دسته بندی می شود و نوع قیر با درجه نفوذ بیان می شود، بنابراین قیر 80/100 دارای درجه نفوذ 80 تا 100 است. قیرهای گرید نفوذی دارای خاصیت ترموپلاستیک هستند، این خاصیت باعث می شود که در دمای بالا ویسکوزیته قیر کاهش یابد و در دمای پایین ویسکوزیته آن افزایش یابد و در این میان قیر 80/100 بیشترین کاربرد را در تهیه روکش جاده دارد.

 

کلیدواژه خود را وارد کنید